Otázka:

Před 10 lety nám manželova matka darovala rodinný dům darovací smlouvou, ve které bylo pro ni zřízeno věcné břemeno doživotního bezplatného užívání celé darované nemovitosti. Manžel začal podnikat, proto jsme se dohodli na zúžení SJM tak, že každému z nás bude patřit ideální polovina rodinného domu. Později se manžel dostal do finančních problémů, proto jsme se dohodli, že jeho polovinu odkoupím tak, abychom ochránili rodinný dům, ve kterém bydlíme před exekucí. V současné době jsem tedy výlučným vlastníkem celého domu. Manžel před rokem zemřel, vztahy v rodině se velmi vyostřily a s tchyni nemluvím, neboť ode mne požaduje vrácení daru – celého domu. Abych nemusela dům vracet, rozhodla jsem se jej prodat. Má tchyně právo na vrácení daru? Jsem povinna jí dům vrátit? Postupuji správně?

Zařazení: Občanské právo

Odpověď:

Vaše tchyně nejdřív darovala rodinný dům svému synovi a Vám do společného jmění manželů. Po zúžení SJM jste se stali podíloví spoluvlastníci každý v jedné ideální polovině. Po odkoupení manželovy poloviny Vám celý dům patří. Vaše tchyně by měla opravdu nárok na vrácení daru, ale pouze na tu polovinu, kterou kdysi darovala Vám. Tu část, kterou jste odkoupila od manžela, tchyně požadovat v rámci vrácení daru nemůže, protože obdarovaný – Váš manžel, zemřel.

Vaše tchyně by se mohla úspěšně domáhat vrácení daru, pokud byste se k ní nebo k předmětu daru, nebo k členům její rodiny chovala neuctivě, nebo jakýmkoliv jiným prokazatelně zavrženíhodným způsobem. Kdybyste například z darovaného domu udělala veřejný dům, nebo jí nedovolila užívat její věcné břemeno např. vypínáním vody nebo elektřiny, nebo byste jí fyzicky ubližovala apod. Chování obdarovaného musí být závažného charakteru. Když s ní nemluvíte nebo si jí nevšímáte, to samo o sobě není kvalifikováno jako neuctivé chování.

Nevhodné chování obdarovaného musí dárce prokázat.

Pokud byste se chtěla vyhnout vrácení daru prodejem nemovitosti, musím Vás zklamat, neboť dům byste prodávala jednak i s věcným břemenem ve prospěch tchyně, což by značně snížilo kupní cenu, jednak tchyně, pokud by prokázala Vaše nevhodné chování, by měla nárok na vyplacení hodnoty daru tj. na polovinu kupní ceny.